Aanmelden Veluwse Innovatieprijs

 

Aanmeldformulier Veluwse Innovatieprijs

Donderdag 25 november wordt de Veluwse Innovatieprijs 2021 uitgereikt! Met dit formulier kunnen bedrijven zich tot en met 14 oktober kandidaat stellen.

De Innovatiemakelaars van Innovatiehuis Noord-Veluwe kunnen je helpen met de inschrijving. Met al je vragen kun je terecht bij Marieke Op de Weegh of Sina Salim.
Je kunt het formulier ook downloaden, invullen en naar ons mailen.

Deelnameformulier downloaden »
Deelname voorwaarden lezen »

  - Hoe is het idee ontstaan?
  - Welke vraag in de markt wordt opgelost?
  - Wat kenmerkt het vernieuwende karakter van de innovatie?
  - Welke marktperspectieven zijn de verwachting?
  - Hoe wordt de innovatie vermarkt?
  - Wat is de betekenis voor (de continuïteit) van het bedrijf?
  - Welke risico's brengt de innovatie met zich mee?
  - Zijn er milieu- en/of duurzaamheid effecten (zoals CO2 reductie, hergebruik reststromen)?
  - Zijn er andere partijen betrokken bij deze innovatie?

  Wij ontvangen graag bijlagen die de innovatie beeldend kunnen ondersteunen. Deze bijlagen kunt u hieronder uploaden. Mocht het uploaden niet lukken, dan kunt u de bijlagen ook e-mailen naar info@innovatiehuisnoordveluwe.nl.